“Omoshiro Okashiku” — The HORIBA Motto: “Joy and Fun”

“Joy and Fun” představuje náš záměr, aby všem našim zaměstnancům přinášela jejich práce uspokojení a aby vedli šťastné a naplňující životy. Věříme, že pokud zaměstnavatel vytvoří svým zaměstnancům takové podmínky, že práce jim přináší radost. Má to příznivý vliv na jejich schopnost přicházet s novými nápady a zvyšuje to jejich produktivitu. Což následně přispívá k růstu hodnoty společnosti a odráží se to i ve vztahu vůči zákazníkům, akcionářům, dodavatelům a okolní společnosti.

“Omoi”: 5 bodů pro zapamatování, jak pracovat u HORIBY

5“Omoi” znamená pocity, zápal, myšlenky, nadšení, úsilí, odhodlanost, předsevzetí, cíle. Snažíme se u našich zaměstnanců vzbudit tento “Omoi”, jenž je základem práce způsobem  “Joy and Fun”.

“Omoi”
  • Být členem spolupracující skupiny, přicházet s novými nápady a myšlenkami.
  • Dosahovat vytýčených cílů a snažit se prožít neopakovatelný život s využitím všech intelektuálních možností.
  • Využívat obchodních příležitosí, ať už se objeví kdekoli ve světě
  • Být hrdý na to podělit se s ostatními o to, co dělám a co společnost HORIBA poskytuje.
  • Přispívat všemi svými možnostmi na rozvoji společnosti HORIBA.

Kniha společnosti HORIBA

The HORIBA Brand Book

Počet našich zaměstnanců po celém světě se během několika posledních let díky nákupu nových společností a díky působení v nových oborech významně rozrostl. Tak jak rostla společnost a přibývalo působení po celém světě, vznikala potřeba zachovat firemní kulturu společnosti HORIBA. To nás přimělo k vydání firemní knihy společnosti HORIBA jako jakési bible pro včechny společnosti skupiny HORIBA. Jenž by přispívala k šíření hodnot značky HORIBA mezi zaměstnanci. Firemní kniha HORIBA byla vydána 26. ledna 2007 a byla doručena všem zaměstanacům po celém světě.

Firemní kniha HORIBA obsahuje nejen hesla  “Joy and Fun” a “Omoi”, ale i 36 výrazných počinů HORIBA zaměstanců. Kniha byla vydána v 6 jazycích: japonštině, angličtině, francouzštině, němčině, čínštině a korejštině.

Omoshiro Okashiku - Joy and Fun

Moto společnosti zobrazené výše vystihuje přístup zaměstanců ve skupině HORIBA.  Nadšení, jenž pracovníci přinášejí, se odráží na vstřícnosti vůči našim zákazníkům.