Pracujeme v duchu Kjótského protokolu

Posilujeme naší odpovědnost vůči okolní společnosti

Všichni zaměstnanci společnosti HORIBA využívající přirozené schopnosti v poskytování vynikajících analytických a měřících přístrojů. Což také přispívá k naší odpovědnosti vůči okolní společnosti.

Velká část naší odpovědnosti patří vůči našim investorům. Je nám příjemné, že naše výrobky přispívají k větší bezpečnosti, lidskému zdraví, životnímu prostředí a k snižování spotřeby energie.

Historie vnějších vztahů společnosti

Již od samého založení společnosti HORIBA se snažíme pracovat tak, abychom byli ostatními lidmi uznáváni a aby naše výrobky byly ostatním lidem přínosem.

Naše moto “Joy and Fun” popisuje způsob myšlení uvnitř společnosti HORIBA.  A i když jsme při založení společnosti nestanovili žádnou formální politiku vnějších vztahů a odpovědnosti směrem vůči našemu okolí, bylo toto chování přirozenou součástí našeho podnikání.

V HORIBě jsme kultivovali pracovní atmosféru takovým způsobem, aby bylo možno dále předávat novým zaměstnancům náš přístup k práci. Věříme, že toto úsilí bude mít pozitivní vliv na naše dceřiné společnosti  a zákazníky.

Nabízet pouze prvotřídní kvalitu

Podnikání HORIBy samo osobě má příznivý vliv na své okolí. Naší snaho je stát se největší společností na světě v analyzátorové a měřící technice a tak pomocí našich výrobků přispět k udržitelnému rozvoji.

Touha stát se nejsilnější společností na světě neznamená pouze větší prodej, zvyšující se zisky a výrobu většího počtu výrobků, ale také stát nejlepším v kvalitě po všech stránkách. Což je podstata Kjótského protokolu. My tento přístup nazýváme kjótský styl.

Věříme, že ve spojení s naším “Omoi” se nám to podaří.