Jiangsu

HORIBA Technology (Suzhou) Co.,LTD.
work 215400 Jiangsu Taicang
No.1 building, Industry park,No.101 Chenmenjing Rd,
work +86 512 33066388

堀场(中国)贸易有限公司

堀场仪器(上海)有限公司

北京堀场汇博隆精密仪器有限公司