Společnosti skupiny HORIBA poskytují širokou řadu přístrojů a systémů pro aplikace z oblasti výzkumu a vývoje v automobilním průmyslu, měření v chemických procesech, emisního a imisního měření, in vitro medicínské diagnostiky, výroby polovodičů až po měření v oblastech vědeckého vývoje a výzkumu či řízení kvality. Ověřená kvalita a vysoká funkčnost přinesly obecnou důvěru ve značku HORIBA.

Inspirováni naším motem "JOY and FUN" klademe důraz na odpovědnost vůči společnosti, ve které žijeme. A to tím, že vyrábíme přístroje na nejvyšší technické úrovni. Zvláště pro oblast ochrany zdraví, životního prostředí a bezpečnosti. Zaměstnanci společnosti HORIBA budou potěšeni spolupracovat s Vámi na poskytnutí těch nejlepších analytických řešení pro Vaše potřeby.

Omoshiro Okashiku - Joy and Fun

Moto společnosti zobrazené výše vystihuje přístup zaměstanců ve skupině HORIBA.  Nadšení, jenž pracovníci přinášejí, se odráží na vstřícnosti vůči našim zákazníkům.