“Omoshiro Okashiku” — The HORIBA Motto: “Joy and Fun”

“Joy and Fun” představuje náš záměr, aby všem našim zaměstnancům přinášela jejich práce uspokojení a aby vedli šťastné a naplňující životy. Věříme, že pokud zaměstnavatel vytvoří svým zaměstnancům takové podmínky, že práce jim přináší radost. Má to příznivý vliv na jejich schopnost přicházet s novými nápady a zvyšuje to jejich produktivitu. Což následně přispívá k růstu hodnoty společnosti a odráží se to i ve vztahu vůči zákazníkům, akcionářům, dodavatelům a okolní společnosti.

he Message in HORIBA’s Corporate Motto “Joy & Fun”

Translated into English as “Joy and Fun,” HORIBA motto “Omoshiro-Okashiku” is shared by HORIBARIANs worldwide.
This simple and unique motto was inspired by HORIBA’s founder Masao Horiba and was formalized in 1978 as our corporate motto.
This video shows messages from HORIBA’s founder Masao Horiba and its Chairman & Group CEO Atsushi Horiba,
along with HORIBA’s internal activities that reflect the spirit of “Joy and Fun.” Find out about our “Omoi” or enthusiasm that is embodied in HORIBA philosophy.

"HORIBA’s Corporate Motto “Joy & Fun”

“Omoi”: 5 bodů pro zapamatování, jak pracovat u HORIBY

5“Omoi” znamená pocity, zápal, myšlenky, nadšení, úsilí, odhodlanost, předsevzetí, cíle. Snažíme se u našich zaměstnanců vzbudit tento “Omoi”, jenž je základem práce způsobem  “Joy and Fun”.

“Omoi”
  • Být členem spolupracující skupiny, přicházet s novými nápady a myšlenkami.
  • Dosahovat vytýčených cílů a snažit se prožít neopakovatelný život s využitím všech intelektuálních možností.
  • Využívat obchodních příležitosí, ať už se objeví kdekoli ve světě
  • Být hrdý na to podělit se s ostatními o to, co dělám a co společnost HORIBA poskytuje.
  • Přispívat všemi svými možnostmi na rozvoji společnosti HORIBA.

Kniha společnosti HORIBA

The HORIBA Brand Book

Počet našich zaměstnanců po celém světě se během několika posledních let díky nákupu nových společností a díky působení v nových oborech významně rozrostl. Tak jak rostla společnost a přibývalo působení po celém světě, vznikala potřeba zachovat firemní kulturu společnosti HORIBA. To nás přimělo k vydání firemní knihy společnosti HORIBA jako jakési bible pro včechny společnosti skupiny HORIBA. Jenž by přispívala k šíření hodnot značky HORIBA mezi zaměstnanci. Firemní kniha HORIBA byla vydána 26. ledna 2007 a byla doručena všem zaměstanacům po celém světě.

Firemní kniha HORIBA obsahuje nejen hesla  “Joy and Fun” a “Omoi”, ale i 36 výrazných počinů HORIBA zaměstanců. Kniha byla vydána v 6 jazycích: japonštině, angličtině, francouzštině, němčině, čínštině a korejštině.

Omoshiro Okashiku - Joy and Fun

Moto společnosti zobrazené výše vystihuje přístup zaměstanců ve skupině HORIBA.  Nadšení, jenž pracovníci přinášejí, se odráží na vstřícnosti vůči našim zákazníkům.