Moto společnosti HORIBA “Joy and Fun”

Pochází z přesvědčení, že pokud vykonáváme svou práci, jenž zabírá značnou část našeho produktivního věku,  se zájmem a hrdostí, tak se následně zvyšuje i naše osobní spokojenost. Práce se zájmem a hrdostí nás vede k “Joy and Fun.”

Působení společnosti HORIBA

My ve společnosti HORIBA využíváme nejpokročilejší analytické technologie, abychom poskytovali inovativní měřící přístroje a vybavení pro oblasti jako jsou motorové emise, vědecké analýzy, průmyslové procesní řízení, monitorování znečištění životního prostředí, řízení výroby polovodičů, medicínké přístroje a biotechnologie. A tak přispívali k vědeckému pokroku, zlepšování kvality a ochraně lidského zdraví s ohledem na minimalizování dopadů na životní prostředí.

Při naší práci důsledně dodržujeme všechny zákony na ochranu životního prostředí. Dále  

Snažíme se dodávat našim zákazníkům po celém světě výrobky a služby s vysokou přidanou hodnotou v co možná nejkratším termínu. K čemuž napomáhá činnost našeho vývoje, výroby, prodeje a služeb  poskytovaných na místech po celém světě. Naši cílem je stát se globálním lídrem na trhu v oborech, v nichž působíme. Tak abychom nepřetržitě uspokojovali všechny potřeby našich zákazníků. Toho se nám daří dosáhnout maximálním využitím limitovaných zdrojů pomocí politiky selektivních investic.

Operativnost vůči zákazníkům

Držíme se filosofie využít technologické možnosti na nejvyšší stupeň jak v oblasti základní tak i aplikované technologie a nabízet výrobky, jenž budou neustále uspokojovat požadavky zákazníků. Jsme připraveni nabídnout vysoce kvalitní, spolehlivé výrobky a služby s vynikajícími parametry po celém světě. Jsme povinni dodržovat nejvyšší standardy řízení kvality. Pro co nejrychlejší dodávku zboží a služeb našim zákazníkům jsme přijali heslo " Super rychlý dodavatel" pro všechny naše aktivity. Toto heslo nezahrnuje pouze krátkou dobu výroby, ale také vývoj, marketink, prodej a servis.

Odpovědnost vůči akcionářům a investorům

Naší základní zásadou je vyplácet roční dividendy z rozděleného čistého zisku společnosti. Důležité informace týkající se řízení a finanční situace společnosti jsou pravidelně plně k dispozice pro akcionáře a potencionální investory. Systémy řízení s rychlou reakcí zavedené ve všech společnostech skupiny HORIBA zajišťují, že vytýčené cíle jsou plněny, zisk je dosahován a podávané finanční data odrážejí skutečnou výkonost společnosti a jejího vedení.

Zaměstnanci

Těší nás podnikavý duch, jenž vedl k založení společností skupiny HORIBA. Každý zaměstnanec si je toho vědom. Vítáme všechny nápady a zlepšení, s nimiž naši zaměstanci přicházejí. Společnost HORIBA se snaží vytvořit svým zaměstnancům otevřené a férové pracovní prostředí, ve kterém mají příležitost si splnit své osobní cíle. Společnost HORIBA se snaží přimět své zaměstnance dívat se na pracovní problémy ze širšího úhlu pohledu, z globální perspektivy a tak podpořit jejich další soukromý a profesionální růst. Zavedli jsme systém personálního rozvoje a systém hodnocení pracovních výsledků. Oceňujeme pracovníky, jenž překonali sami sebe a dosáhli pracovních úspěchů.

Omoshiro Okashiku - Joy and Fun

Moto společnosti zobrazené výše vystihuje přístup zaměstanců ve skupině HORIBA.  Nadšení, jenž pracovníci přinášejí, se odráží na vstřícnosti vůči našim zákazníkům.