Dr Horiba

V roce 1945 ještě jako student univerzity v Kjótu založil pan Masao Horiba společnost HORIBA Radio Laboratory za účelem pokračování výzkumů v oblasti jaderné fyziky, jenž byly přerušeny v důsledku japonské porážky ve druhé světové válce. HORIBA Radio Laboratory vytvořila kondenzátor nutný pro vysoce výkoný kalkulátor (dnes by se řeklo počítač) pro experimenty v jaderné fyzice. Tento kondenzátor se stal velice popupárním pro svou funkčnost a kvalitu. A tak se ho pan HORIBA rozhodl vyrábět komerčně.

Stavba výrobní továrny však byla pozastavena z důvodů strmého růstu cen materiálů díky válce v Koreji. Jediným výrobkem, jenž se dostal na thr byly pH-metry sloužící pro regulaci pH elektrolytu uvnitř kondenzátorů. Tyto ph metry zaznamenaly uspěch. A tak se HORIBA proslavila jako výrobce pH metrů.

V roce 1953 byla na základech HORIBA Radio Laboratory založena společnost HORIBA Ltd. a tak vykročila k výrobě měřících zařízení.


Omoshiro Okashiku - Joy and Fun

Moto společnosti zobrazené výše vystihuje přístup zaměstanců ve skupině HORIBA.  Nadšení, jenž pracovníci přinášejí, se odráží na vstřícnosti vůči našim zákazníkům.