Společnost se plně věnuje vývoji a výzkumu

HORIBA Radio Laboratory

Říjen 1945

  • HORIBA RADIO LABORATORY je založena.
Glass Electrode pH Meter

Březen 1950

  • První pH-metr společnosti HORIBA se skleněnou elektrodou, hlavní produkt v počátečních letech.
HORIBA Ltd.

Leden 1953

  • Založena společnost HORIBA Ltd.

1957

  • Infračervený plynový analyzátor GA byl uveden na trh.
  • Vzestup infračervené technologie pro měření plynů.
Alliance with Hitachi, Ltd.

Listopad 1959

  • Je uzavřeno partnerství se společností Hitachi, Ltd.
First Automotive Emission Analyzer MEXA-1

1964

  • První analyzátor automobilových emisí MEXA-1 byl dokončen .
  • Infračervený imisní analyzátor APMA-1 byl dokončen.

1969

  • Analyzátor CO MEXA-200 přichází na trh, jeden z nejúspěšnějších přístrojů společnosti HORIBA vůbec.

Omoshiro Okashiku - Joy and Fun

Moto společnosti zobrazené výše vystihuje přístup zaměstanců ve skupině HORIBA.  Nadšení, jenž pracovníci přinášejí, se odráží na vstřícnosti vůči našim zákazníkům.