“One Company”, snaha o jednotící linii společností skupiny HORIBA

Květen 2000

 • HORIBA poskytuje podporu OSN v otázkách životního prostředí.

V květnu se HORIBA podílela na sponzorování mezinárodní výstavy o životním prostředí konané v ústředí OSN v New Yorku. 5. června byl den životního prostředí.  Spolu se společností UNEP představovala edukativní programy o kvalitě vody a významu jejího měření.

Červen 2000

Tsuichaumon Finds People
 • Tsuichaumon si našel lidi

HORIBA začíná s prodejem zařízením na dálkové ovládání napájení. Jeho označení je Tsuichaumon, jenž automaticky na dálku ovládá napájení domácích spotřebičů. Prodávaly se dva typy, jeden pro zásuvky na zdi a druhý pro stropní osvětlení.

Červenec 2000

 • HORIBA posiluje servis

Pro posíĺení divize údržby a servisu se HORIBA rozhodla založit 1 července 2000 5. domácí pobočku HORIBA TECHNO SERVICE.

Červen 2001

 • HORIBA vyvíjí první planární senzor pro krevní analýzu s technologií MEMS na světě

HORIBA vyvíjí další generaci planárního senzoru společně s Toyashi technologickou univerzitou jako první na světě. Sensor měří počet červených a bílých krvinek, jeho rozměry jsou velice malé, což přispívá ke snadnějšímu použití ve zdravotnických zařízení a snižuje obtíže pro pacienty. 

Listopad 2001

 • HORIBA vyvíjí vysoce citlivý senzor se zvětšením využívající chemické CCD

Základní princip chemického CCD byl vyvinut Dr. Kazuaki Sawadou, profesorem na elektrotechnické katedře technické univerzity v Toyohashi. Společnost Bio Applied Systems, přidružená společnost HORIBy, pracovala s Dr. Sawadou na dokončení senzoru. Senzor je schopný detekovat v úrovni nanogramů a lze ho využít v ekologických měřeních, medicínkých a fyzikálních aplikacích jako jsou například hormony a genetické vyšetření.

Prosinec 2001

FG-1000 series
 • HORIBA vyvjíjí první plynový analyzátor určený pro výrobu polovodičů a zpracování tekutých krystalů

HORIBA se stala prvním výrobcem plynových analyzátorů určených k monitorování skleníkových plynů vznikajících při výrobě polovodičů. Tím se analyzátory řady FG-1000 podílely na zmenšení dopadů polovodičového průmyslu na životní prostředí.

Květen 2002

Launch of isquare
 • Spuštění  isquare – první radiační teploměr na světě s chováním podobným jako má termokamera, jenž ukládá okamžité obrázky a teplotu

HORIBA spouští prodej dvourozměrného radiačního teploměru isquare (ii-1064). Na LCD disleji lze pozorovat okamžité rozložení teploty měřeného předmětu.

HORIBA Instruments (Shanghai) Co., Ltd.

Červenec 2002

 • Plnohodnotný vstup na čínský trh pomocí otevření vlastní pobočky v Šanghaji.

Na konci července 2002 otevřela HORIBA svou pobočku HORIBA Instruments Co., Ltd. v Šanghaji v Číně.  Tak aby sloužila pro prodej, servis a výrobu v Číně.

First On-Board Measurement System that Measures Emissions During Driving
 • Vyvinutí prvního měřícího systému automobilových emisí, jenž je schopný měřit za jízdy

HORIBA vyvinula první měřící systém automobilových emisí pro měření za jízdy, kdy se zjišťují koncentrace škodlivin při reálných jízdních situacích.

Listopad 2002

XGT-1000WR - Fluorescent X-Ray Testing Equipment
 • Vyvinutí XGT-1000WR - fluorescenčního rentgenového testovacího zařízení pro nebezpečné součástky

 

Vývoj XGT-1000WR si vynutila poptávka po detekci nebezpečných látek obsažených v elektrických a elektronických součástkách. Se snahou o regulaci používání takových součástek přišlo nařízení evropské unie. Tato rentgenová technika umožňuje detekovat nebezpečné součástky s citlivostí 2 ppm pro kadmium.

2003

Dr. Masao Horiba's Award
 • Počátek udílení ceny Dr. Masao Horiby s cílem podpořit rozvoj měřící techniky

U příležitosti 50 působení, společnost HORIBA zakládá udílení ceny Dr. Masao Horiby. Jedná se o vědecký grant pro vědce mimo společnost HORIBA. Ocenění podporuje vědce v jejich úsilí přicházet s novými převratnými objevy v oblasti měřící a analytické techniky.

Leden 2003

HORIBA Global Eco-Drive Road Relay
 • Byl uspořádán automobilový závod, aby se změřily celkové výfukové plyny a přípomenulo se 50 let působení společnosti (26. leden 2003)

Při příležitosti 50 let působení společností HORIBA byl uspořádán závod automobilů s ekologickým pohonem. Automobily vezli emisní monitorovací zařízení, jenž za jízdy měřilo vypuštěné emise. Ŕízení těchto aut se chopili zaměstanci HORIBy v Japonsku, USA a Evropě.

Květen 2003

 • Připomenuto 50. výročí výstavou pokročilé analytické techniky Hi! Tech Expo

Na výstavě se představilo 15 témat od výsledků společného výzkumu s akademickými institucemi včetně analytických přístrojů integrovaných ne jeden čip až po nanotechnologie a biotechnologie. Výstava postupně proběhla v Osace, Sendai, Nagoji, Hirošimě a Fukuoce.

F-50 Series pH Meters
 • Uvedení pH-metrů řady F-50 (5 typů)

HORIBA uvedla na trh pH-metry řady F-50. PH-metry byly výsledkem spolupráce společností skupiny HORIBA. Byly první svého druhu s barevnými LCD displeji a ovládáním.

2004

“HORIBA Group is One Company” administrative policy
 • Společnosti skupiny HORIBA zahrnují HORIBA do svého názvu tak, aby se podpořila jednolitost a synergie.

Počátek politiky  “HORIBA Group is One Company” .

Červenec 2004

 • HORIBA se stává prvním japonským výrobcem měřící techniky, jenž implementuje integrovaný systém řízení kvality, řízení dopadů na životní prostředí a bezpečnost.

HORIBA začíná provozovat integrovaný řídící systém, jenž zahrnuje řízení kvality dle ISO 9001, systém zacházení s odpady ISO 14001, systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví OHSAS 18001.

Prosinec 2004

 • Vyvinutí nového DNA biosenzoru využívající CCD

S podporou NEDO, HORIBA Biotechnologie výrazně snížila čas potřebný pro detekci protejnů.

Jednalo se o společný projekt univerzity v Toyamě a AIST.

2005

HORIBA wins awards
 • HORIBA se přidává k experimentálnímu projektu v EXPO 2005 měření CO2.

 • Divize automobilních testovacích sytémů získává Proterovu cenu za rok 2005.

 • HORIBA získává druhou ocenění za francouzsko - japonské investice v technologické oblasti.

Srpen 2005

 • HORIBA vstupuje na trh automobilové bezpečnosti uvedením trh systému pro záznam jízdy "Doraneko"

Přispívá k osvětě a výuce bezpečného řízení pomocí svého měřícího zařízení a instruktáže přimo řidiče.

Říjen 2005

HORIBA STEC’s Aso Factory
 • Dokončena stavba továrny na hromadnou výrobu pro skupinu HORIBA

Výrobní závod HORIBA STEC v Aso se rozšířil na trojnásobek svých rozměrů a stal se hlavním výrobním závodem v Ásii.

 • HORIBA dokončuje převzetí společnosti SCHENCK-výrobce testovací systémů

Převzetí bylo součástí plánů HORIBy stát se dodavatelem komplexního řešení a s vyhlídkou zdvojnásobení tržeb během následujících 5 let.

2006

Mid-Long Term Management Plan (MLMAP)
 • Schválení nového střednědobého plánu (MLMAP).

 • Automatický analyzátor znečištění vody společnosti HORIBA se stává prvním výrobkem, jenž je schválen čínskou agenturou na ochranu životního prostředí.

Březen 2006

 • Zakladatel společnosti HORIBA pan Masao Horiba získává cenu za anlalytickou chemii

Jednalo se o prvního člověka mimo USA, který cenu získal a byl uveden do síně slávy Pittcon.

Září 2006

Second Chinese Plant Completed in Shanghai
 • Dokončen druhý výrobní závod v Číně 

Druhý závod je 3,5 krát větší než první a očekává se výrazné navýšení produkce v Číně. V budoucnu se očekává, že závod bude sloužit také pro vývoj.

2007

HORIBA Technology Center Established in Silicon Valley
 • Atsushi Horiba, president a CEO HORIBy se stává předsedou asociace japonských výrobců měřící techniky (JAIMA).

 • V Silicon Valley, USA je založeno technologické centrum společnosti HORIBA.

 

 

 

Omoshiro Okashiku - Joy and Fun

Moto společnosti zobrazené výše vystihuje přístup zaměstanců ve skupině HORIBA.  Nadšení, jenž pracovníci přinášejí, se odráží na vstřícnosti vůči našim zákazníkům.