Mr Horiba, Chairman, President & CEO

Skupina HORIBA, jenž sestává ze 48 společností ve 27 státech*, je vedoucí společnotí dodávající analytické a měřící systémy po celém světě.

Působíme na poli automobilního zkoušení, přístrojů pro vědecké použití, analyzátorů emisních, imisních a pro chemick procesy, medicínké diagnostiky, přístrojů pro polovodičový průmysl. Prokázali jsme naši sílu v globálním měřítku zvláště v oblasti měření automobilových emisí, emisí ze spalovacích procesů, imisí, znečištění vody, řízení kvality v mnoha průmyslových odvětvích a klinické diagnostiky. Za posledních několik let jsme dosáhli významného růstu.  To že naše analytické a měřící přístroje přispívají k ochraně životního prostředí, zdraví,  bezpečnosti a úsporám energie nás naplňuje potěšením a hrdostí. Tato hrdost je hnacím motorem pro naší schopnost nabízet vysoce konkurenční produkty.

Přenosem hrdosti a duchu soutěživosti do práce, jímž je zasvěcena nejaktivnější část našich životů, a okořeněná nadšením přináší spokojený život. Naše firemní kultura je inspirovaná heslem "JOY and FUN". Tento duch je cítit ve společnosti od jejího samotného založení.  7000 zaměstnaců společnosti HORIBA po celém světě přijalo firemní filosofii “Omoshiro Okashiku” - Joy and Fun v každodenním životě,  což je zdrojem rozvoje naší společnosti.

* As of December, 2017


Atsushi Horiba

Předseda a generální ředitel skupiny
HORIBA, Ltd.

Omoshiro Okashiku - Joy and Fun

Moto společnosti zobrazené výše vystihuje přístup zaměstanců ve skupině HORIBA.  Nadšení, jenž pracovníci přinášejí, se odráží na vstřícnosti vůči našim zákazníkům.