Skupina HORIBA a Vy!

Žijeme ve světě plném příležitostí a možností s různou mírou složitosti a důležitosti. To vše musí být pojmenováno, změřeno, zanalyzováno a musí tomu býti přiřazen stupeň důležitosti. Což je nápní naší činnosti. HORIBA je jednou z nejvýznamnějších celosvětových společností v oblasti měření a analýzy. Průmslové podniky, státní správa, zdravotnická zařízení a laboratoře se obracejí na společnost HORIBA pro odborné řešení v analýze. Naše práce přináší zlepšení v oblasti životního prostředí, hospodaření s energií, lidského zdraví, výroby, výzkumu. Samozřejmě nemůžeme poskytnout prostředky na vyřešení všech problémů. Avšak skupina HORIBA je schopna pomocí zdokonalování v měřící a analytické technice Vám pomoci s mnoha příležitostmi.

Více o naší technické odbornosti

Omoshiro Okashiku - Joy and Fun

Moto společnosti zobrazené výše vystihuje přístup zaměstanců ve skupině HORIBA.  Nadšení, jenž pracovníci přinášejí, se odráží na vstřícnosti vůči našim zákazníkům.