Společnost HORIBA je odhodlána poskytovat webové stránky, které jsou přístupné nejširšímu možnému publiku, bez ohledu na stupeň technologie nebo schopností. Aktivně usilujeme o zlepšení přístupnosti a použitelnosti našich webových stránek a v této oblasti dodržujeme četné standardy a doporučení.

Dodržování standardů

Všechny stránky tohoto serveru mají schválení WCAG AA a dodržují priority 1 a 2 pokynů webových standardů přístupnosti W3C Web Content Accessibility Guidelines.  Tyto pokyny stanovují metodiku pro zpřístupnění obsahu webových stránek postiženým osobám.. Dodržování těchto pokynů pomáhá učinit webové stránky uživatelsky přístupnější pro všechny osoby.

Tyto stránky byly sestaveny pomocí kódu, který je v souladu se standardem W3C pro XHTML a CSS.  Stránky se správně zobrazují v současných verzích prohlížečů a použití kódu v souladu s XHTML/CSS znamená, že budoucí verze prohlížečů je budou rovněž zobrazovat správně.

I když se společnost HORIBA snaží dodržovat obecně přijatá doporučení a normy přístupnosti a použitelnosti, není vždy možné to beze zbytku zajistit ve všech oblastech webových stránek.

Snažíme se však najít řešení, které umožní, aby všechny oblasti stránek měly stejnou úroveň obecné přístupnosti. Pokud budete mít jakékoliv problémy s přístupem k webovým stránkám HORIBA, nezdráhejte se nás kontaktovat.

Access keys

Most browsers support jumping to specific links by typing keys defined on the web site. On Windows, you can press ALT + an access key; on OS X, you can press Control + an access key.

All pages on this site define the following access keys:

 • Access key H will select the 'Home' page link;
 • Access key A will select the 'About HORIBA' page link;
 • Access key I will select the 'Investor Relations' page link;
 • Access key N will select the 'Corporate News' page link;
 • Access key P will select the 'Publications' page link;
 • Access key Y will select the 'Social Responsibility' page link;
 • Access key J will select the 'Careers' page link;
 • Access key C will select the 'Contact Us' page link;
 • Access key U will select the 'Automotive' page link;
 • Access key E will select the 'Process & Environmental' page link;
 • Access key M will select the 'Medical Diagnostic' page link;
 • Access key O will select the 'Semiconductor' page link;
 • Access key T will select the 'Scientific' page link;
 • Access key R will select the 'Terms & Conditions' page link;
 • Access key V will select the 'Privacy Policy' page link;
 • Access key B will select the 'Accessibility' page link;
 • Access key X will select the 'Sitemap' page link;
 • Access key S will select the 'Search' page link;

Odkazy

Odkazy na text byly vytvořeny tak, aby byly srozumitelné bez kontextu, a kdekoliv to bylo možné, přidali jsme nadpisy, které popisují odkaz ve větším detailu.

Ilustrace

Všechny ilustrace obsahu na těchto stránkách obsahují popisné atributy ALT. Ilustrace čistě dekorativního rázu jsou aplikovány buďto s použitím CSS, nebo zahrnují nulové atributy ALT.

Velikost písma

Velikost písma v tomto dokumentu můžete změnit pomocí nastavení preferencí prohlížeče.


Další informace o doporučeních a standardech přístupnosti najdete na WAI Accessibility Guidelines.