background

Ambient

The HORIBA’s Ambient Air Pollution analyzers feature advanced technology, field-proven reliability with excellent sensitivity & precision at ppb levels, and hassle free maintenance. Each of these monitor, differs in their operation principle, measure single/multiple components in ambient air or diluted stack gases.

Imisní analyzátory HORIBA jsou vybaveny moderní technikou, vyznačují se ověřenou spolehlivostí a výbornou citlivostí, přesností na úrovni ppb koncentrací a bezproblémovým provozem. Analyzátory se od sebe odlišují použitýmu měřícími principy, počtem měřených komponent.

APOA-370 Ambient Ozone monitor

Analyzátor APOA-370 slouží ke stanovení koncentrace O3 v ovzduší v rozsazích 0-100/200/500/1000 ppb. Zařízení pracuje na principu UV absorpce doplněné Cross-Flow modulační technikou (patent společnosti HORIBA). Ta minimalizuje...

APSA-370 Ambient Sulfur Dioxide Monitor

Analyzátor APSA-370 slouží ke stanovení koncentrace SO2 v ovzduší v rozsazích 0-50/100/200/500 ppb. Zařízení pracuje na principu UV fluorescence, kdy molekuly SO2 se ozářením UV zářením přivádějí do excitovaného stavu a následně...

Combined use of the H2S converter unit and the APSA-370 SO2 Monitor makes H2S measurement possible.

APNA-370 Ambient NOx monitor

Analyzátor APNA-370CE slouží ke stanovení koncentrace NO, NO2, NOX v ovzduší v rozsazích 0-100/200/500/1000 ppb. Zařízení pracuje na principu chemiluminiscence za sníženého tlaku, doplněné duální Cross-Flow modulační technikou...

Combined use of the NH3 converter unit and the APNA-370 NOx Monitor makes NH3 measurement possible.

APMA-370 Carbon Monoxide monitor

Analyzátor APMA-370 slouží ke stanovení koncentrace CO v ovzduší v rozsazích 0-10/20/50/100 ppm. Zařízení pracuje na principu NDIR infračervené absopce doplněné Cross-Flow modulační technikou, jenž je patentem společnosti HORIBA....

APHA-370 Ambient THC monitor

Analyzátor APHA-370CE slouží ke stanovení koncentrace THC, CH4 a nemetanických složek v ovzduší v rozsazích 0-5/10/25/50 ppmC. Zařízení pracuje na principu plamenově-ionizační detekce (FID) se selektivním spalováním, což umožňuje...

APDA-371 Ambient Dust Monitor

The APDA-371 automatically measures and records airborne particulate concentration levels (in milligrams or micrograms per cubic meter) using the industry-proven principle of beta ray attenuation.

 

Light scattering type Dust Analyzer

 

The AFCU-360RC operates as an function control unit in combination with HORIBA APxA analyzers of one immission measuring station.