Následující publikace pravidelně vydáváme. Z posledních čísel můžete zjistit jakými tématy se zabýváme. Je také možno si stáhnout starší vydání.

"Readout" je technický časopis vydávaný společností HORIBA. Jméno "Readout" souvisí s naší snahou obeznámit čtenáře s našimi výrobky a technologiemy. Časopis začal vycházet v červenci roku 1990 a od té doby vychází každé dva roky.

Výroční zpráva nepřináší pouze finanční výsledky a výhled do budoucna pro investory. Zpráva představuje náš přístup k podnikání a hodnoty, jenž ctíme uvnitř skupiny HORIBA.

Od roku 1999 HORIBA vydává "Gaiareport" jako roční zprávu o působení společnosti HORIBA ve vztahu k životnímu prostředí a společnosti. Firemní moto "Joy and Fun" promítáme do naší snahy o ochranu životního prostředí a ke kladnému působení na okolní společnost.