Výrobky skupiny HORIBA jsou rozděleny do čtyř okruhů (automobilové, procesní a ekologická měření, medicínské a polovodiče). Tyto okruhy jsou přímo spojeny s oblastmi jako je životní prostředí, lidské zdraví, bezpečnost a energie. Proto naše podnikání samo o sobě považujeme jako velice odpovědné vůči okolnímu světu.