Naše firemní kultura se promítá do všech našich aktivit

Relationships with Stakeholders

Naše firemní kultura se promítá do všech našich aktivit. Věříme, že uplatnění naší firemní kultury v podnikání, znamená přínos nejen pro nás ale i naše akcionáře s příslibem dalšího zdravého růstu.

Jako komplexní dodavatel analyzátorové techniky budeme pokračovat v našem příspěvku k udržitelnému rozvoji, v objevování příčin environmentálních a sociálních problémů. A to umožněním měřit a analyzovat nové látky.