HORIBA zobowiązała się stworzyć serwis, który będzie dostępny dla możliwie najszerszego grona odbiorców, niezależnie od posiadanej technologii lub umiejętności. Aktywnie działamy by zwiększać dostępność i użyteczność naszego portalu przez zastosowanie wielu dostępnych standardów i wytycznych.

Zgodności normy

Wszystkie strony na tej witrynie są zatwierdzone przez WCAG AA i są zgodne z wszystkimi wytycznymi Priorytet 1 i 2, Web Content Accessibility Guidelines ( Wytycznymi odnośnie Dostępności Portali). Wytyczne te określają metody tworzenia treści internetowych bardziej dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Stosowanie się do tych wskazówek pomaga stworzyć sieć bardziej przyjazną dla wszystkich ludzi. 

 Ta witryna została zbudowana z wykorzystaniem kodu zgodnego ze standardami W3C XHTML i CSS. Jest wyświetlana poprawnie we wszystkich aktualnie używanych przeglądarkach i dzięki zastosowaniu kodu zgodnego z XHTML / CSS będzie prawidło wyświetlana we wszystkich przyszłych przeglądarkach.

Chociaż HORIBA stara się stosować do wytycznych i norm dotyczących dostępności i użyteczności, nie zawsze jest możliwe, aby uwzględnić w tym każdy element portalu.

Stale poszukujemy rozwiązań, które pomogą sprowadzić wszystkie obszary witryny do tego samego poziomu ogólnej dostępności. Jeśli użytkownik napotka trudności w dostępie do portalu HORIBA, bardzo prosimy o kontakt z nami.

Access keys

Most browsers support jumping to specific links by typing keys defined on the web site. On Windows, you can press ALT + an access key; on OS X, you can press Control + an access key.

All pages on this site define the following access keys:

 • Access key H will select the 'Home' page link;
 • Access key A will select the 'About HORIBA' page link;
 • Access key I will select the 'Investor Relations' page link;
 • Access key N will select the 'Corporate News' page link;
 • Access key P will select the 'Publications' page link;
 • Access key Y will select the 'Social Responsibility' page link;
 • Access key J will select the 'Careers' page link;
 • Access key C will select the 'Contact Us' page link;
 • Access key U will select the 'Automotive' page link;
 • Access key E will select the 'Process & Environmental' page link;
 • Access key M will select the 'Medical Diagnostic' page link;
 • Access key O will select the 'Semiconductor' page link;
 • Access key T will select the 'Scientific' page link;
 • Access key R will select the 'Terms & Conditions' page link;
 • Access key V will select the 'Privacy Policy' page link;
 • Access key B will select the 'Accessibility' page link;
 • Access key X will select the 'Sitemap' page link;
 • Access key S will select the 'Search' page link;

Linki

Powiązane teksty zostały napisane by nadać sens przy wyjęciu z kontekstu, a tam gdzie to konieczne dodano tytuł atrybutów, które opisują połączony tekst bardziej szczegółowo.

Obrazy

Wszystkie zdjęcia użyte na tej witrynie obejmują opisowe atrybuty ALT. Czysto dekoracyjna grafika jest stosowana albo za pomocą CSS, lub zawiera null (żadne) AlAT atrybuty.

Rozmiar czcionki

Można zmienić rozmiar czcionki tego dokumentu, korzystając z preferencji-ustawień swojej przeglądarki.


Więcej informacji na temat wytycznych dostępności znajduje się na WAI Accessibility Guidelines.