ProgramkontrolijakościABXQualityControlProgram(QCP) jest nową usługą dedykowaną UŜytkownikom analizatorów firmy HORIBA Medical.

 

QCP jest międzylaboratoryjnym programem porównawczym działającym w trybieonline, dedykowanym dla wszystkich analizatorów hematologicznych oraz biochemicznych firmy HORIBAMEDICAL.

http://qcp.horiba-abx.com

W celu uzyskania informacji na temat uczestnictwa w programie QCP proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy HORIBA Medical.