Spis treści:

 • Wrodzona neutropenia- nowoczesna diagnostyka i leczenie
  SEVERE CONGENITAL NEUTROPENIA – A MODERN DIAGNOSTIC        AND THERAPEUTIC APPROACH                                                         Aleksandra Jasińska, Wojciech Młynarski           
 • Początkowe etapy diagnostyki izolowanej leukopenii
  FIRST DIAGNOSTIC STEPS OF ISOLATED LUKOPENIA
  Kazimierz Sułek, Anna Torska
 • Szpiczak plazmocytowy IgE?
  IGE MULTIPLE MYELOMA?
  Anna Rodziewicz-Lurzyńska, Dagna Bobilewicz
 • Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) - czy tylko marker w diagnostyce schorzeń wątroby
  GAMMA-GLUTAMYLTRANSPEPTIDASE (GGTP) - ONLY A MARKER IN DIAGNOSIS OF LIVER DISEASES OR SOMETHING ELSE?
  Aneta Mańkowska-Cyl, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
 • Nadmierna glikacja białek krwi – objaw czy aktywny uczestnik patomechanizmów cukrzycy
  HYPERGLYCATION OF BLOOD PROTEINS – SYMPTOM OR ACTIVE PARTICIPANT OF DIABETIC PATHOMECHANISMS
  Andrzej Szutowicz
 • Peptydowe inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę I pochodzące z białek żywności
  ANGIOTENSIN I – CONVERTING ENZYME INHIBITORY PEPTIDES DERIVED FROM FOOD PROTEINS
  Monika Karaś, Anna Jakubczyk
 • Czynniki wpływające na wiarygodność oznaczeń lipidowych
  FACTORS INFLUENCING RELIABILITY OF LIPID TESTING
  Wiesław Piechota
 • Warto wiedzieć

ZESZYT 1 (1) 2014

Related Products