Spis treści

 • Zespół metaboliczny w aspekcie zaburzeń związanych z insulinoopornością
  Metabolic syndrome in an aspect of insuline resistance
  Grażyna Sygitowicz, Dariusz Sitkiewicz
 • Grelina - czyli przez żołądek do serca
  Ghrelin: through the stomach to the heart
  Dariusz Sitkiewicz, Grażyna Sygitowicz, Sławomir Białek, Błażej Grodner
 • Diagnostyka laboratoryjna ludzi i zwierząt - perspektywy i bariery integracji
  Laboratory diagnostics of humans and animals - perspectives and barriers of integration
  Ryszard Drożdż
 • Przydatność diagnostyczna i metody oznaczania transferyny ubogowęglowodanowej (CDT)
  The diagnostic usefulness and methods of carbohydrate-deficient transferrin (CDT) determination
  Bogdan Cylwik, Lech Chrostek, Maciej Szmitkowski
 • Wskazania do mikroskopowej oceny rozmazu krwi obwodowej
  i aktualne możliwości przeprowadzania kontroli jakości tego badania
  Indications for microscopic peripheral blood smear examination
  and present applicability of quality control of this method
  Krzysztof Lewandowski
 • Warto wiedzieć

ZESZYT 1 (10) (2010)

Related Products