Spis treści

 • Rola medycyny laboratoryjnej w kardiologii klinicznej:
  biomarkery sercowe AD 2011
  The role of laboratory medicine in clinical cardiology:
  cardiac biomarkers AD 2011
  Dariusz Sitkiewicz
 • Nowe wyzwania dla starych markerów
  New challenge for old markers
  Dagna Bobilewicz
 • Interpretacja wyniku badania morfologii krwi
  Interpretation of results of complete blood count
  Wiesław Wiktor Jędrzejczak
 • Badania hematologiczne i immunohematologiczne wykonywane na potrzeby krwiodawstwa i krwiolecznictwa
  Haematological and immunohaematological examinations performed on blood donors and on blood recipients
  Elżbieta Klausa
 • Warto wiedzieć

ZESZYT 1 (11) (2011)

Related Products