Spis treści

 • Rola analizatorów hematologicznych w różnicowaniu krwinek białych
  Role of hematological analyzers in differentation of white cells
  Bogdan Mazur
 • Znaczenie makro- i mikrocytozy krwinek czerwonych w diagnostyce
  laboratoryjnej
  The importance of macro- and microcytosis of red blood cells
  in the laboratory diagnostics
  Aneta Wrzyszcz
 • Jeszcze o MCV
  More about MCV
  Dagna Bobilewicz,
  Magdalena Drzewińska, Emilia Ciach
 • Płytki krwi w rutynowej diagnostyce hematologicznej
  Platelet counting in basic hematological diagnostic
  Krzysztof Lewandowski
 • Morfologia i co dalej? Praktyczne aspekty rozpoznawania niedokrwistości
  Full blood count. Practical aspects of FBC abnormalities
  Andrzej Pluta, Krzysztof Gutkowski
 • Warto wiedzieć

ZESZYT 1 (13) 2012

Related Products