Spis treści

 • Rola badań laboratoryjnych we wczesnym rozpoznawaniu cukrzycowej
  choroby nerek
  The role of laboratory tests in early diagnosis of diabetic nephropathy
  Tomasz Zaborowski, Piotr Raszczepkin
 • Znaczenie badania cytologicznego płynu mózgowo-rdzeniowego w diagnostyce różnicowania neuroinfekcji - "teraźniejszość i przyszłość"
  Significance of cytological examination of cerebrospinal fluid in the differential diagnosis of neuroinfections - "present and future"
  Maria Mantur, Iwona Sidorkiewicz
 • Oznaczanie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) - jak, kiedy i po co?
  Glicated hemoglobin (HbA1c) testing - how, when and what for?
  Bogdan Solnica

 • Ocena w pełni zautomatyzowanego analizatora Capillarys 2 Flex Piercing
  do oznaczania HbA1c metodą elektroforezy kapilarnej
  Evaluation of fully automated analyzer Capillarys 2 Flex Piercing
  to measure HbA1c using capillary electrophoresis
  Anna Rodziewicz-Lurzyńska, Dagna Bobilewicz
 • Euromedlab Milano 2013
 • Pytania testowe
 • Warto wiedzieć

ZESZYT 1 (14) 2013

Related Products