Spis treści:

 • Krioglobuliny
  CRYOGLOBULINS                                                         Joanna Tisończyk, Ryszard Drożdż           
 • Rola oznaczeń retikulocytów w diagnostyce i monitorowaniu niedokrwistości
  RETICULOCYTES IN DIAGNOSIS AND MONITORING OF ANEMIA
  Danuta Haertle
 • Cystatyna C - wczesny wskaźnik niewydolności nerek
  CYSTATIN C - EARLY INDICATOR OF KIDNEY FAILURE
  Marzena Iwanowska
 • Resweratrol - jego plejotropowe działanie a homeostaza wapniowa organizmu
  RESVERATROL ITS PLEIOTROPIC ACTION AND CALCIUM HOMEOSTASIS
  Łukasz Szternel
 • Ocena efektywności pracy medycznego laboratorium diagnostycznego
  Dagna Bobilewicz, Zbigniew Łagodziński
 • Porównanie elektroforezy na żelu agarazowym w systemie Sebia HYDRASYS z elektroforezą kapilarną prowadzoną w nowym systemie Sebia CAPILLARYS 2 do analizy białka surowicy
  Genevieve Hennache
 • Doświadczenia własne pracy na wysokowydajnych analizatorach hematologicznych w dużym laboratorium szpitala klinicznego
  Emilia Czyżewska, Agnieszka Wiśniewska
 • Funkcjonalność analizatora hematologicznego Pentra 80XLR w średniej wielkości laboratorium diagnostycznym
  Bożena Gałuszka,Tadeusz Kujawski

ZESZYT 1 (2) 2015

Related Products