Spis treści

 • Rola diagnostyczna białka C-reaktywnego (CRP)
  Diagnostic role of C-reactiv protein (CRP)
  Dagna Bobilewicz
 • Białko C-reaktywne (CRP) w diagnostyce infekcji noworodków
  C-reactive protein (CRP) in diagnosis of infection in newborns
  Teresa Laskowska-Klita
 • Wskaźniki zapalenia w diagnostyce laboratoryjnej chorób układu kostno-stawowego
  Inflammatory markers in laboratory diagnosis of osteoarthritis
  Grażyna Odrowąż-Sypniewska
 • Ocena analizatora hematologicznego ABX Micros CRP
  Performance evaluation of the ABX Micros CRP hematological analyzer
  Monika Maciuk-Janik, Beata Wojtysiak-Duma, Dariusz Duma 

ZESZYT 1 (2004)

Related Products