Spis treści

 • Znaczenie diagnostyczne oznaczania immunoglobulin
  Diagnostic role of immunoglobulin measurement
  Alicja Kendziorek, Marta Faryna
 • Rola magnezu w ustroju
  The role of magnesium in body function
  Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Agnieszka Pater, Marzenna Gruszka
 • Przydatność markerów statusu żelaza dla klinicznej oceny niedoborówtego pierwiastka u kobiet w wieku rozrodczym i u dzieci
  Assessment of iron status in women at reproductive age and children
  Teresa Laskowska-Klita
 • Ocena analizatora chemii klinicznej PENTRA 400 firmy HORIBA ABX
  Performance evaluation of the PENTRA 400 clinical chemistry analyzer
  Hanna Czeszko-Paprocka 

ZESZYT 1 (3) (2004)

Related Products