Spis treści

 • Badania laboratoryjne w różnych stadiach rozwoju gammapatii monoklonalnych
  Laboratory tests in different stages of monoclonal gammopathy
  Alicja Kendziorek, Dagna M. Bobilewicz
 • Użyteczność oznaczeń ferrytyny w różnych stanach klinicznych ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych
  The usefulness of ferritin measurements in clinical practice with emphasis on cancer
  Ewa Leporowska, Aldona Karczewska-Dzionk
 • Od Tiseliusa do proteomiki – nowe perspektywy analizy składu białek moczu
  From Tiselius to proteomics – new perspectives of urine protein analysis
  Ryszard Drożdż, Joanna Tisończyk
 • Wpływ niedożywienia na parametry laboratoryjne
  Malnutrition and laboratory tests
  Natalia Kościuk
 • Warto wiedzieć

ZESZYT 1 (6) (2007)