Spis treści

 • CRP jako czynnik prognostyczny śmiertelności w populacji?
  CRP – a determinant of all causes mortality?
  Dagna Bobilewicz
 • Białko C-reaktywne u chorych na nowotwory złośliwe
  C-reactive protein in cancer patients
  Jan Kanty Kulpa, Zofia Stasik
 • Wartość diagnostyczna oznaczeń CRP w pediatrii
  The diagnostic usefulness of C-reactive protein in pediatric patients
  Joanna Anyszka, Teresa Jackowska
 • Wczesna identyfikacja infekcji nabytych na oddziałach intensywnej terapii na podstawie monitorowania stężenia białka CRP: badanie prospektywne
  Early identification of intensive care unit-acquired infections with daily monitoring of C-reactive protein: a prospective observational study
  Pedro Povoa, L. Coelho, E. Almeida i inni
 • Warto wiedzieć

ZESZYT 1 (8) (2008)

Related Products