Spis treści

 • Zalecenia NACB (National Academy of Clinical Biochemistry) odnośnie stosowania biomarkerów w pierwotnej prewencji chorób sercowo-naczyniowych i udarów
  The National Academy of Clinical Biochemistry guidelines for biomarkers in primary prevention of cardiovascular disease and stroke
  Dagna M. Bobilewicz
 • Badania biochemiczne w diagnostyce i ocenie wyników leczenia chirurgicznego chorych na nowotwory układu pokarmowego
  Laboratory tests in the diagnosis and monitoring the results of surgical treatment in patients with cancer of the alimentary tract
  Bruno Szczygieł
 • Swoisty antygen sterczowy (PSA) – „złoty” marker dla raka stercza?
  Prostate specific antigen (PSA) – „gold” marker for prostate cancer?
  Jan Kanty Kulpa
 • Troponina w diagnostyce zawału serca – marker idealny?
  Troponin in diagnostics of myocardial infarction – an ideal marker?
  Aleksander Celiński
 • Warto wiedzieć

ZESZYT 1 (9) (2009)

Related Products