Spis treści

 • Rabdomioliza: gdzie i kiedy
  Rhabdomyolysis: where, when
  Dagna M.Bobilewicz
 • Wartość prognostyczna wskaźników stanu zapalnego
  oraz odżywienia u chorych na nowotwory
  Prognostic value of inflammatory and nutritional indices
  in cancer patients
  Zofia Stasik
 • Homeostaza magnezowa – patofizjologia i diagnostyka laboratoryjna
  Magnesium homeostasis – pathophysiology and laboratory diagnostics
  Tomasz Anyszek

 • Analizator biochemiczny Pentra C200 firmy Horiba – ocena porównawcza
  Horiba ABX’s clinical chemistry analyzer Pentra C200 – a comparative analysis
  Joanna Urbaniak, Mieczysław Woźniak
 • Warto wiedzieć

ZESZYT 2 (12) 2011

Related Products