Spis treści

 • Związki pomiędzy zapaleniem a miażdzycą: implikacje dla oceny zagrożenia chorobą niedokrwienną serca i jej powikłaniami
  The relationship between inflammatory processes and atherosclerosis: implications for the assessment of the risk of a cardiovascular disease and its complications
  Dariusz Sitkiewicz
 • Zespół uogólnionej odpowiedzi zapalnej (SIRS) - problem kliniczny i laboratoryjny
  Systemic inflammatory response syndrom (SIRS) as clinical and laboratory problem
  Marek Paradowski*, Mariusz Szablewski**
 • Micros CRP - ocena pierwszego analizatora wykonującego oznaczenia morfologii krwi z różnicowaniem na 3 populacje leukocytów oraz stężenia CRP
  Performance evaluation of the ABX Micros CRP: The first instrument reporting a complete blood count, 3-part leukocyte differential, and C-reactive protein quantitation
  Bruce H. Davis, Nancy C. Bigelow 

ZESZYT 2 (2004)

Related Products