Spis treści

 • Elektroforeza w praktyce laboratoryjnej
  Cz.1 Rozdział elektroforetyczny białek surowicy
  Electrophoresis in everyday practice
  Part 1 Routine serum protein electrophoresis
  Dagna Bobilewicz
 • Znaczenie fosforu i fosforanów w organizmie
  The role of phosphorus in body function
  Marzenna Gruszka, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Agnieszka Pater
 • Znaczenie wapnia w organizmie
  The role of calcium in body function
  Agnieszka Pater, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Marzenna Gruszka
 • Materiały informacyjne - HORIBA ABX
  Czynnik reumatoidalny
 • Pentra DX 120 - nowa technologia - komplet badań hematologicznych na jednej platformie
  Pentra DX 120 - New technology - delivers a complete hematology platform
  Pascal Berthet

ZESZYT 2 (4) (2005)