Spis treści

 • Niedożywienie: występowanie, przyczyny, następstwa, rozpoznanie i leczenie
  Malnutrition: prevalence, causes, consequences, diagnosis and treatment
  Bruno Szczygieł
 • Problemy przy interpretacji wyników badań laboratoryjnych w chorobach nerek
  Difficulties in interpretation of laboratory tests results in renal insufficiency
  Tomasz Anyszek
 • Wartości płytek uzyskiwane z analizatorów hematologicznych – czy zawsze prawdziwe?
  Platelets count on hematology analysers – spurious results
  Dagna Bobilewicz
 • Niedokrwistość chorób przewlekłych – patogeneza i diagnostyka
  Anemia of chronic disease – pathophysiology and diagnosis
  Agnieszka Wiśniewska, Dagna Bobilewicz
 • Warto wiedzieć 

ZESZYT 2 (7) (2007)