Firma HORIBA Medical rozpoczęła stopniową dywersyfikację swojej działalności, by móc wyjść naprzeciw wszystkim oczekiwaniom swoich klientów, z których część tylko dotyczy hematologii, oraz ogólniej, by móc zaproponować laboratoriom kompletne rozwiązania z zakresu analityki. Segment Medical został podzielony na dwa nowe sektory: chemię kliniczną oraz testy w alternatywnych miejscach nakłucia.


Odkryj wszechstronny zakres linii produktów z zakresu hematologii i chemii klinicznej firmy HORIBA Medical.