Ekspansja marki

W roku 2004 nastąpił duży przełom, jeśli chodzi o pozycję przypisywaną segmentowi Medical na tym rynku. Bodźcem do tej zmiany było wprowadzenie pierwszego automatycznego urządzenia do prowadzenia analiz w zakresie chemii klinicznej, Pentra 400, zaprojektowanego przez firmę HORIBA Medical. Oferta firmy będzie stopniowo poszerzana o kolejne urządzenia dostosowane do potrzeb szpitali i prywatnych laboratoriów.