Opracowywanie nowych zastosowań

Firma HORIBA Medical opracowuje nową technologię, znacznie ulepszającą rozróżnianie komórek krwi. Przyszłe przyrządy będą w stanie połączyć tę technologię z szybkim tempem analiz, stanowiąc odpowiedź na wymagania dotyczące dokładności i wydajności najważniejszych laboratoriów w najbardziej rozwiniętych krajach świata.