• instalacje nowych systemów
  • szkolenia personelu
  • serwis gwarancyjny i po gwarancyjny
  • walidacje analizatorów
  • umowy serwisowe
  • porady telefoniczne