Emisja

HORIBA jest światowym liderem w wysokiej jakości, dokładnych i efektywnych pomiarach i monitorowaniu emisji. Produkty są dostępne jako samodzielne analizatory, wszechstronnych analizatory przenośne, lub kompletne systemy ciągłego monitorowania emisji (CEMS).

The HORIBA permeation dryer PS-100E is designed as a compact and portable sample gas conditioning system in combination with the multi-component gas analyzer PG-250.

Laboratory-precise five components gas analysis, anywhere according to DIN EN 15267 - 3, DIN EN 14181.

Approved as Standard Reference Method (SRM) for:

CO (DIN EN 15058)

O2 (DIN EN 14789)

NOx (DIN EN 14792)

The new Horiba NZ-5000 is a continuous analyser for the determination of O2 which can be utilized for a variety of processes including power generation, waste incineration, Iron and Steel, chemical, petrochemical, cellulose, paper, cement and glass manufacturing.

Tunable Laser Gas Analyzer TX-100

The TX-100 Tunable Laser Gas Analyzer simultaneously measures the hydrogen chloride and H2O of the stack gas. Since the single probe method is applied in the optical system of the analyzer, TX-100 can be mounted from...

ENDA-5000 Series Stack Gas Analysis System

Ciągły równoczesny i precyzyjny pomiar komponentów NOx, SO2, CO, CO2 i O2 Ponad 100.000 zainstalowanych systemów i 30 lat doświadczenia. To jest podstawa, na której został zbudowany nowy analizator HORIBA ENDA-5000 do kontroli...