Wersja skrócona

To oświadczenie zostało przetłumaczone z języka angielskiego z wersji oryginalnej. W przypadku wątpliwości obowiązuje tekst w języku angielskim.


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej między Użytkownikiem i HORIBA. Poprzez wejście, przeglądanie i / lub korzystanie z tej strony internetowej, Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje warunki umowy i będzie przestrzegał obowiązujących ustaw i rozporządzeń. Jeśli użytkownik nie zgadza się z warunkami tej umowy, nie powinien korzystać z tej witryny


Ta witryna internetowa może zawierać informacje o innych prawach własności i o prawach autorskich, z którymi należy się zapoznać I przestrzegać. Informacje na tej stronie mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. Informacje te mogą być zmileniane lub aktualizowane bez uprzedzenia. HORIBA może również dokonać ulepszeń i / lub zmian w produktach i / lub programach opisanych w niniejszej informacji w dowolnym czasie bez uprzedzenia

Należy pamiętać, że wszelkie informacje lub materiały przesłane do HORIBA, NIE są traktowane jako poufne. Przesyłając HORIBA jakiekolwiek informacje lub materiały, udziela się HORIBA nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na użytkowanie, powielanie, pokazywanie, korzystanie z, modyfikowanie, przenoszenie i rozpowszechniania tych materiałów lub informacji, a także zgadza się, że HORIBA ma prawo do wykorzystania wszelkich pomysłów, koncepcji, sposobów, lub technik, które zostały nam przesłane w jakimkolwiek celu. Jednakże, nie ujawnimy ani w żaden sposób nie opublikujemy danych użytkownika, faktu o przesłaniu nam materiału ani jakikolwiek innych informacji, chyba,że: (a) uzyskaliśmy zgodę autora na ujawnienie imienia I nazwiska lub (b) poinformujemy, że materiały lub inne informacje przesyłane w określonej części portalu będą publikowane lub wykorzystywane w inny sposób z podaniem nazwiska autora, lub (c) jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo. Więcej informacji zawarte jest w części określającej naszą politykę prywatności.

HORIBA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne portale, na które można się dostać poprzez ten. Prosimy zrozumieć, że HORIBA nie ma wpływu na treści zawarte na stronach nie należących do HORIBA, nawet, jeśli widnieje tam nasze logo. Link do strony nie należącej do HORIBA, nie oznacza, że HORIBA popiera lub ponosi odpowiedzialność za użytkowanie czy treści zawarte na danej stronie. Jest to w gestii użytkownika, by zawsze korzystał z produktów nie zawierających wirusów, glist, koni trojańskich czy innych niszczących elementów.


HORIBA W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KOGOKOLWIEK ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, ALBO JAKICHKOLWIEK INNYCH POŁĄCZONYCH WITRYN, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO WSZELKICH UTRACONYCH ZYSKÓW ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁANIU BIZNESU, UTRATY PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH NA SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA INFORMACJI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET, JEŚLI ZOSTALIŚMY WYRAŹNIE POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

WSZYSTKIE INFORMACJE DOSTARCZONE PRZEZ HORIBA SA TYLKO NA ZASADZIE "AS IS". HORIBA NIE PRZEDSTAWIA GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM GWARANCJI DOMNIEMANYCH O PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WARTOŚCI HANDLOWEJ CZY NIENARUSZALNOŚCI


HORIBA może, w każdej chwili zmienić warunki, poprzez aktualizację tego zapisu. Poprzez korzystanie z tego portalu, użytkownik zgadza się by obowiązywały go również wszelkie zmiany, a więc powinien okresowo odwiedzać te stronę w celu sprawdzenia obowiązujących go zasad.