background

Ambient

The HORIBA’s Ambient Air Pollution analyzers feature advanced technology, field-proven reliability with excellent sensitivity & precision at ppb levels, and hassle free maintenance. Each of these monitor, differs in their operation principle, measure single/multiple components in ambient air or diluted stack gases.

Wyposażone w zaawansowaną technologię, łatwa w utrzymaniu linia analizatorów HORIBA Ambient Air Pollution do pomiaru zanieczyszczeń powietrza, cechuje się niezawodnością, doskonałą czułością i precyzją pomiarów na poziomie ppb. Każdy z oferowanych monitorów, różni się zasadą działania i jest zdolny do pomiaru pojedynczych lub wielu komponentów w powietrzu lub rozcieńczonych gazach odlotowych.

APOA-370 Ambient Ozone monitor

APOA-370 to urządzenie do ciągłego monitorowania koncentracji ozonu przy użyciu technologii modulacji „Cross-flow” oraz metody absorpcji UV. APOA-370 wykorzystuje niezależny moduł suchego próbkowania w celu uzyskania najwyższego...

APSA-370 Ambient Sulfur Dioxide Monitor

APSA-370 to urządzenie do ciągłego monitorowania zawartości SO2 w atmosferze za pomocą fluorescencji UV. APSA-370 wykorzystuje niezależny moduł suchego próbkowania w celu uzyskania najwyższego poziomu czułości i dokładności....

Przy pomocy konwertera H2S Conv-01, mozna wykonać pomiar H2S w powietrzu za pomocą analizatora APSA-370 SO2. Konwerter Conv-01 H2S składa się z dwóch typów katalizatorów. Jeden usuwa SOx w gazach próbki, a drugi utlenia H2S do...

APNA-370 Ambient NOx monitor

APNA-370 do ciągłego monitorowania stężenia NO, NO2 i NOx w powietrzu, przy użyciu metody chemiluminescencji semi-dekompresji modulacji przepływów krzyżowych (cross-flow modulated semi decompression chemiluminescence method)....

Przy pomocy konwertera NH3 Conv-02, mozna wykonać pomiar NH3 w powietrzu za pomocą analizatora APNA-370 NOx. Konwerter Conv-02 NOx składa się z dwóch typów katalizatorów. Jeden utlenia NH3 do NOx a drugi umozliwia transfer NOx do...

APMA-370 Carbon Monoxide monitor

APMA-370 to urządzenie do ciągłego monitorowania zawartości CO w atmosferze nondyspersyjnym analizatorem podczerwieni (NDIR) metoda modulacji „crossflow”. APMA-370 wykorzystuje niezależny moduł suchego próbkowania w celu...

APHA-370 Ambient THC monitor

APHA-370 jest urządzeniem do ciągłego monitoringu powietrza atmosferycznego pod katem koncentracji THC, NMHC i CH4, przy użyciu technologii „Cross-flow” i metody selektywnego spalania połączonej z detekcja jonów wodoru. APHA-370...

APDA-371 Ambient Dust Monitor

Urządzenie do pomiaru cząstek stałych APDA-371 łączy w sobie długookresową stabilność działania, zdolność autodiagnozy i skuteczny pobór próbek poprzez zastosowanie taśmy żywicznej wzbogaconej związkami fluoru. Zasada pomiaru...

Urządzenie APDA-372 do monitorowania stężenia cząstek stałych jest zaprojektowane do pomiarów jakości powietrza zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnętrz. Urządzenie umożliwia ciągłe pomiary wartości PM1, PM2.5,...

AFCU-360RC służy jako dokładna jednostka kontrolna analizatorów stacji pomiarowych imisji.