interpretacja wyników

 • Zasady pomiaru w analizatorach
 • System podwójnego sekwencjonowania hydroogniskowego
 • Automatyczne różnicowanie leukocytów
 • Identyfikacja komórek patologicznych
 • Alarmy matrycy LMNE
 • Przykłady kliniczne
 • Prawidłowa morfologia
 • Agregaty płytkowe
 • Eozynofilia
 • Małopłytkowość
 • Nadpłytkowość
 • Monocytoza
 • Niedokrwistość pokrwotoczna
 • Mielofibroza
 • Mononukleoza zakaźna
 • Zespół mielodysplastyczny z infekcją HIV
 • Zespół mielodysplastyczny - typ RA
 • Ostra białaczka limfoblastyczna
 • Przewlekła białaczka limfatyczna
 • Białaczka włochatokomórkowa
 • Chłoniak złośliwy nieziarniczy
 • Grudki w centrum chłoniaka Typ II małe i duże komórki
 • Szpiczak mnogi
 • Ostra białaczka mieloblastyczna
 • Ostra białaczka mieloblastyczna Typ M2
 • Ostra białaczka mieloblastyczna Typ M3
 • Ostra białaczka mieloblastyczna Typ M3
 • Ostra białaczka mieloblastyczna Typ M5b
 • Przewlekła białaczka szpikowa (faza akceleracji)
 • Przewlekła białaczka szpikowa (faza blastyczna)
 • Przewlekła białaczka szpikowa (faza przewlekła)
 • Przewlekła białaczka mielo-monocytowa

Przypadki kliniczne

Related Products