Spis treści

 • Badania hematologiczne w diagnostyce anemii towarzyszącej nowotworom
  Hematological Analyses in the Diagnostics of Cancer Related Anemia
  Urszula Rychlik, Jan Kanty Kulpa
 • Średnia objętość retykulocyta (MRV) wyliczona przez analizator HORIBA ABX Pentra 120/DX jako alternatywny parametr do zawartości hemoglobiny w retykulocycie (CHr)
  The mean reticulocyte volume (MRV) on the ABX Pentra 120/DX as an alternative measurement to the reticulocyte haemoglobin content (CHrTM)
  (materiał HORIBA ABX)
 • Wartość oznaczeń immunoglobulin w różnych grupach wiekowych
  Immunoglobulins in different age groups
  Alicja Kendziorek, Dagna M. Bobilewicz
 • Oksydatywnie zmodyfikowana albumina (IMA) jako wskaźnik niedotlenienia mięśnia sercowego
  Ischemia modified albumin (IMA) as a marker of myocardial hypoxia
  Jerzy W. Naskalski
 • Ocena proteinurii w przypadkowych porcjach moczu
  Measurements of proteinuria on random urine samples
  Dagna M. Bobilewicz
 • Warto wiedzieć

ZESZYT 1 (5) (2006)