Období budování zázemí společnosti

First mass flow controller

1980

 • The Standard Technology Ltd. (nyní HORIBA STEC) vyrábí první MFC tepelně hmotností průtokoměr.

1982

 • Je otevřeno aplikační centrum (the Application Center), prostory pro vystavení výrobků HORIBA a tak pro vytváření bližšího vztahu se zákazníky.

Září 1982

 • S akciemi společnosti se obchoduje na prvním trhu burz v Kjótu a Ósace.

1984

 • HORIBA vyrábí první detekční systém prachových částí.

Duben 1985

 • Založena obchodní pobočka v Singapuru.

Duben 1986

 • HORIBA se stává první japonskou s akciemi obchodovatelnými na prvním trhu burzy, která zavedla 4 denní pracovní týden.
"Cardy” first flat, card-type, pH meter

1987

 • HORIBA vyrábí “Cardy,” první plochý pH-metr na světě.
HORIBA partners with ABX S.A.

Březen 1987

 • HORIBA uzavírá partnerství s francouzským výrobcem medicínských přístrojů ABX S.A. (nyní HORIBA ABX S.A.).

Říjen 1987

 • HORIBA uzavírá partnerství s německou společností Hoiza GmbH, působící na poli automobilních emisních testovacích systémů.

1988

 • Záměr vytvořit jednotnou korporátní identitu a posílit značku HORIBA.
HORIBA concludes an agreement with Maidak Inc.

Březen 1988

HORIBA dokončuje rozhovory se společností Maidak Inc., USA o poskytnutí technologie infračervených spektrofotometrů na bázi Fourierovy transformace.

HORIBA GmbH in Austria
 • Je založena HORIBA GmbH v Rakousku.

December 1988

 • Je založena společnost HORIBA Korea Ltd.

Omoshiro Okashiku - Joy and Fun

Moto společnosti zobrazené výše vystihuje přístup zaměstanců ve skupině HORIBA.  Nadšení, jenž pracovníci přinášejí, se odráží na vstřícnosti vůči našim zákazníkům.