HORIBA působí v pěti oborech. Pokud si přejete nás kontaktovat ohledně následujících výrobků a služeb, klikněte prosím na odkazy níže:

Automobilové testovací systémy

Emisní měřící systémy, Strojní a automatizované systémy pro vývoj automobilů a motorů.

Analyzátory pro životní prostředí a chemické prcesy

On-line emisní měřící systémy, plynové analyzátory imisí a chemických procesů,  přístroje na sledování kvality vody.

Přístroje pro medicínskou diagnostiku

Přístroje pro hematologii a medicínskou chemii, určené pro rychlé, úsporné a snadné měření.

Přístroje pro výrobu polovodičů

Řízení toku, měření a analýza polovodičů, ploché panely a tím spojené výrobní a vývojové zařízení.

Vědecké přístroje

Přístroje pro vědecké analýzy a výzkum využívající optickou spektroskopii a rentgenovou techniku včetně mikrospických analyzátorů, analyzátorů částic a základní analyzátory. Jako OEM CCD spectrometry, Ramanovy systémy a mřížky.