Pracujeme v duchu Kjótského protokolu

Posilujeme naší odpovědnost vůči okolní společnosti

Všichni zaměstnanci společnosti HORIBA využívající přirozené schopnosti v poskytování vynikajících analytických a měřících přístrojů. Což také přispívá k naší odpovědnosti vůči okolní společnosti.

Velká část naší odpovědnosti patří vůči našim investorům. Je nám příjemné, že naše výrobky přispívají k větší bezpečnosti, lidskému zdraví, životnímu prostředí a k snižování spotřeby energie.

Historie vnějších vztahů společnosti

Již od samého založení společnosti HORIBA se snažíme pracovat tak, abychom byli ostatními lidmi uznáváni a aby naše výrobky byly ostatním lidem přínosem.

Naše moto “Joy and Fun” popisuje způsob myšlení uvnitř společnosti HORIBA.  A i když jsme při založení společnosti nestanovili žádnou formální politiku vnějších vztahů a odpovědnosti směrem vůči našemu okolí, bylo toto chování přirozenou součástí našeho podnikání.

V HORIBě jsme kultivovali pracovní atmosféru takovým způsobem, aby bylo možno dále předávat novým zaměstnancům náš přístup k práci. Věříme, že toto úsilí bude mít pozitivní vliv na naše dceřiné společnosti  a zákazníky.

Nabízet pouze prvotřídní kvalitu

Podnikání HORIBy samo osobě má příznivý vliv na své okolí. Naší snaho je stát se největší společností na světě v analyzátorové a měřící technice a tak pomocí našich výrobků přispět k udržitelnému rozvoji.

Touha stát se nejsilnější společností na světě neznamená pouze větší prodej, zvyšující se zisky a výrobu většího počtu výrobků, ale také stát nejlepším v kvalitě po všech stránkách. Což je podstata Kjótského protokolu. My tento přístup nazýváme kjótský styl.

Věříme, že ve spojení s naším “Omoi” se nám to podaří.

Biodiversity Action Policy

HORIBA implements corporate activities with  ‘Energy, Health, the Environment and Safety’ as keywords according to the HORIBA Group CSR Policy. The ‘HORIBA Biodiversity Action Policy’ has been established as part of our corporate activities.

[HORIBA Biodiversity Action Policy]
1. We contribute to biodiversity through analysis and measurement technology.
2. We spread the importance of biodiversity to our society.
3. We take proactive actions in collaboration with local bodies. 

The Policy on streamlining of Energy

[Energy Policy]
We consistently strive to utilize energy efficiently to contribute to energy-saving.

[Action Policy]
We strive to measure,  comprehend and evaluate the amount of energy use, to enhance the effectiveness of energy use, and to introduce energy-saving equipments in case of the introduction and update of equipments.