REGION ZACHODNI 

REGION PÓŁNOCNY

Małgorzata Piotrowska
600 273 219
Zachodniopomorskie
Wielkopolskie
Lubuskie
Dolnośląskie

Gabriela Jurkin
600 275 219
Pomorskie
Warmińsko-mazurskie
Kujawsko-pomorskie
+ Szpital na Banacha
+ Dziekanów
Leśny/Łomianki

REGION CENTRALNY

REGION PŁD.-CENTR. 

Dorota Maciąg
600 278 219
Mazowieckie
Podlaskie
Łódzkie

Marek Goleniowski
600 276 219
Opolskie
Śląskie
Małopolskie   

REGION PŁD.-WSCH.

Barbara Piwnicka
600 282 219
Lubelskie
Podkarpackie
Świętokrzyskie