Scientific

隼鸟2号项目

日本小行星探测器隼鸟 2 号在外太空航行时,向地球发射了一个装有从小行星龙宫采集的沙土和岩石样本的返回舱。这是有史以来第一次成功从小行星地下而非表面采集到沙土和岩石。这个饱含众人热情和情感的返回舱可能提供帮助我们理解太阳系和地球生命起源的线索。

2021 年 6 月,六个团队开始对龙宫进行初步分析。HORIBA 一直参与化学分析团队的这项分析。

利用“分析”技术,我们正在接近宇宙的奥秘。

 

                          

                                                隼鸟 2 号返回地球并分离返回舱的图像 ©JAXA

隼鸟 2 号与龙宫

分析揭示生命和太阳系起源!

HORIBA 的角色

作为化学分析团队的“起跑者”,提供高精度的无损非接触分析。

专题访谈

Hisayoshi Yurimoto 北海道大学理学院教授/初步分析化学分析团队负责人

太空与 HORIBA

本着“为科技进步和全球环境保护做贡献”的使命,努力推动太空发展。